This website uses cookies to make the website simpler.

Find out more about our privacy policy. Ok

Christmas Gig - 2020

#DoligDysguCymraeg

Gig Nadolig 2020

Cliciwch ar y poster i gael mynediad (access) i sianel Am Dysgu Cymraeg/Learn Welsh

Dafydd Iwan

Mae Dafydd Iwan yn ysgrifennu caneuon doniol a thrist. Mae’n sôn am bobl o hanes Cymru sy’n bwysig iddo fo. Mae llawer o’i ganeuon yn ganeuon protest sy’n trafod gwleidyddiaeth yng Nghymru a dros y byd.

Ysgrifennodd Dafydd Iwan ‘Yma o Hyd’, ei gân fwya enwog efallai, ym 1981. Mae hi’n boblogaidd iawn ac wedi bod ar ben llawer o siartiau Radio Cymru. Mae cefnogwyr Tîm Pêl-droed Cymru yn hoffi ei chanu yn ystod gemau ac mae’n anthem i glwb Rygbi y Scarlets.  Yn mis Ionawr eleni roedd ‘Yma o Hyd’ yn rhif 1 yn siartiau senglau i-Tunes Prydain. Ac ym mis Hydref, mi wnaeth dysgwyr Cymru ddewis ‘Yma o Hyd’ fel eu hoff gân nhw, fel rhan o Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg BBC Radio Cymru.

Cafodd Dafydd Iwan ei eni ym Mrynaman, Sir Gaerfyrddin ym 1943. Ond symudodd y teulu i Lanuwchllyn, ger y Bala, pan oedd o’n ifanc, felly mae pobl o’r de a’r gogledd yn ei ddeall o’n siarad! Mae o wedi byw yn ardal Caerdydd hefyd, ond ers blynyddoedd mae o yn ôl yng Ngwynedd, ac yn byw yn Waunfawr, ger Caernarfon.

Mae Dafydd hefyd yn wleidydd, yn ddyn busnes ac yn bregethwr. Roedd o’n un o aelodau mwya’ amlwg Cymdeithas yr Iaith yn y 60au a’r 70au. Mae o wedi ysgrifennu dros 250 o ganeuon ac wedi cyhoeddi 22 record hir. Roedd o ar y teledu am y tro cyntaf yn canu ym 1965 ac mae o mor boblogaidd ag erioed. Dafydd Iwan oedd un o’r bobl wnaeth gychwyn cwmni recordiau Sain felly mae o wedi cefnogi cerddoriaeth newydd yng Nghymru hefyd dros y blynyddoedd.

Dafydd Iwan

Dafydd Iwan writes amusing and sad songs. He sings about people who are important to him from Welsh history. Many of his songs are protest songs discussing politics in Wales and the world.

Dafydd Iwan wrote ‘Yma o Hyd’ (Still Here), possibly his most famous song, in 1981. It’s a very popular song that has topped many charts on Radio Cymru. The Wales football fans love singing it, and it’s an anthem for the Scarlets Rugby team. This January, ‘Yma o Hyd’ was number 1 in the British i-Tunes singles chart. And in October, Welsh learners chose ‘Yma o Hyd’ as their favourite song, as part of Radio Cymru’s week-long celebration of learning Welsh.

Dafydd Iwan was born in Brynaman, Carmarthenshire, in 1943. His family moved to Llanuwchllyn, near Bala, when he was young, so people from both North and South Wales can understand him speaking! He has also lived in the Cardiff area, but he returned to Gwynedd some years ago and lives in Waunfawr, near Caernarfon.

Dafydd is also a politician, a businessman and a preacher. He was one of the leading lights of Cymdeithas yr Iaith (The Welsh Language Society) in the 60s and 70s. He has written over 250 songs and has released 22 LPs. He sang on TV for the first time in 1965 and is as popular as ever. Dafydd Iwan was one of the founders of the Sain record label, and has supported new Welsh language music over the years.