This website uses cookies to make the website simpler.

Find out more about our privacy policy. Ok

Cyfres Amdani - Lefel Canolradd (Intermediate)

Mae'r holl lyfrau yma ar gael i'w prynu ar-lein ar www.gwales.com

All of these books are available to buy online at www.gwales.com

Casgliad o storïau byrion sy’n llawn hiwmor.

A collection of short stories with a good pinch of humour.

Nofel ysgafn am ddyn ifanc sy’n syrthio mewn cariad â’i diwtor Cymraeg, er gwaetha’r gwahaniaeth oed sydd rhyngddynt.

A light-hearted novel about a young man who falls in love with his Welsh tutor, despite the age gap between them.

Mae rhamant yn blodeuo rhwng Megan a Huw, sy’n byw ym mhentref bach Tredafydd yn Ne Cymru, ond a fydd eu cariad yn ddigon i oresgyn sefyllfaoedd anodd?

Romance blossoms between Megan and Huw, who live in the small town of Tredafydd in South Wales, but will their love be enough to conquer difficult circumstances?

Hanes Nigel Owens, o’i blentyndod i’w yrfa fel un o reffaris rygbi gorau’r byd.

Read Nigel Owens’ life story,  from his childhood to his career as a top level rugby referee.

Stori ddirgelwch afaelgar am lofruddiaethau ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

A gripping murder mystery set in the usually serene and peaceful Brecon Beacons National Park.