This website uses cookies to make the website simpler.

Find out more about our privacy policy. Ok

Cyfres Amdani - Lefel Sylfaen (Foundation)

Mae'r holl lyfrau yma ar gael i'w prynu ar-lein ar www.gwales.com

All of these books are available to buy online at www.gwales.com

Stori dros un noson am bobl wahanol sy’n byw mewn tai gwahanol ar un stryd benodol. Mae hon yn nos Wener heb ei thebyg…

An intriguing story about different people, living in different houses, on one specific street. This is a Friday night like no other…

Cyfres o straeon byrion am bentref yng nghymoedd Rhondda Fawr a Rhondda Fach.

A series of short, anecdotal stories about a Rhondda Valley village.

Nofel fywiog sy’n dilyn dirgelwch damwain car. Mae Dafydd, sy’n cerdded yn ei gwsg, yn deffro’n waed i gyd...ond pwy sy ar fai?

A lively novel about a mystery hit-and-run car crash. Dafydd, who walks in his sleep, wakes up covered in blood...but who’s to blame?

Mae’r llyfr yma’n cynnig disgrifiadau arbennig o 30 lleoliad gwahanol sy’n bwysig yn hanes Cymru.

This book sheds light on 30 different locations connected to Welsh history.

Stori sy’n ymdrin â phwnc sensitif - mae Sam, y prif gymeriad, yn teimlo’n gaeth yn y corff anghywir ac mae eisiau newid rhyw.

A story that deals with a sensitive subject - Sam, the main character, feels trapped in the wrong body and wants to change sex.

Nofel ddoniol, hawdd i’w darllen yn dilyn bywyd y llyfrgellydd Blodwen Jones, sy’n cadw gafr ac yn breuddwydio am briodi ei thiwtor Cymraeg!

A funny, easy-to-read novel following the life of librarian, Blodwen Jones, who keeps a pet goat and dreams of marrying her Welsh tutor!

Dilyniant i ddyddiadur doniol y llyfrgellydd, Blodwen Jones, sy’n parhau i chwilio am gariad.

The sequel to Blodwen Jones’ humorous diary; and yes, she’s still looking for love. 

Y gyfrol olaf yn y gyfres boblogaidd sy’n dilyn bywyd lliwgar y llyfrgellydd, Blodwen Jones.

The last in a popular series following the colourful life of librarian, Blodwen Jones.