This website uses cookies to make the website simpler.

Find out more about our privacy policy. Ok

Her yr Haf 2021

Sut dych chi am ymarfer eich Cymraeg dros yr haf? Mae digon o gyfleoedd i ddefnyddio a mwynhau eich Cymraeg dros y misoedd nesaf. Dewiswch chwech o’r heriau isod. Nodwch y dyddiad y gwnaethoch chi’r her a brawddeg neu ddwy yn sôn am eich profiad. Cwblhewch eich ffurflen erbyn 21 Awst i gael cyfle i ennill cwrs am ddim ym mis Medi (os dych chi’n ennill a dych chi wedi talu am eich cwrs newydd yn barod, byddwn yn trefnu ad-daliad).

How will you practise your Welsh over the summer? There are plenty of opportunities for you to use and enjoy your Welsh over the coming months. Choose six of the following challenges. Note the date you completed the challenge and add a sentence or two about your experiences.  Submit your form by 21 August for a chance to win a free course in September (if you’ve already paid for your new course, we’ll arrange a repayment). 

 • Siarad â rhywun sy’n rhugl / Speak Welsh with a fluent speaker
 • Siarad â dysgwr neu ddysgwyr eraill / Siarad â dysgwr neu ddysgwyr eraill
 • Darllen llyfr Cymraeg / Read a Welsh book
 • Darllen cylchgrawn Cymraeg (copi caled neu ar-lein) / Read a Welsh magazine (print copy or online)
 • Gwrando ar Radio Cymru / Listen to Radio Cymru
 • Edrych ar S4C / Watch S4C
 • Gadael neges Gymraeg ar Facebook neu Trydar / Leave a message in Welsh on Facebook or Twitter
 • Gwneud fideo / Make a video
 • Dysgu deg o eiriau newydd mewn wythnos / Learn 10 new words in a week
 • Ymweld â’r Eisteddfod AmGen / Visit the online Eisteddfod AmGen
 • Dilyn rysáit Gymraeg / Follow a recipe in Welsh
 • Dysgu cân Gymraeg / Learn a song in Welsh
 • Dysgwch enwau Cymraeg 5 o adar yn eich gardd neu barc lleol / Learn the Welsh names for 5 birds in your garden or local park

Mae mwy o syniadau ymaYou’ll find more ideas to use your Welsh here

Her 1 / Challenge 1:

What?

Date:

Tell us more:

Her 2:
Her 3:
Her 4:
Her 5:
Her 6:

Name

Email address

County