This website uses cookies to make the website simpler.

Find out more about our privacy policy. Ok

Llangrannog Dros Nos

19-20 Chwefror 2021 / 19-20 February 2021

 

Gweithgareddau a hwyl trwy gyfrwng y Gymraeg, i’r teulu cyfan.

Activities and fun through the medium of Welsh, for the whole family.

Addas i blant sy’n siarad Cymraeg ac oedolion sy’n dysgu Cymraeg.

Suitable for Welsh speaking children and adults who are learning Welsh.

Mae hwn yn ddigwyddiad rhithiol

This is a virtual event. 

Cofrestrwch yma | Register here

Cliciwch ar y llun i gofrestru. Click on the picture to register. 

Amserlen

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â / For more information, contact: swyddfa@dysgucymraeg.cymru

DYDDIAD CAU | CLOSING DATE: 12.02.21