Skip to main content

This website uses cookies to make the website simpler.

Find out more about our privacy policy. Ok

Ymarfer, dysgu, mwynhau...

Siarad Cymraeg - Conwy a Môn
Confidence-building course to use your Cymraeg

Diolch am eich diddordeb yn y sesiynau codi hyder. 

Mae'r ymateb wedi bod yn wych, ac mae'r sesiynau yn llawn rŵan.

Os oes gynnoch chi ddiddordeb mewn dilyn cwrs arall gallwch gysylltu â swyddfa@dysgucymraeg.cymru

 

Thank you for your interest in the confidence building sessions.

The response has been amazing, and the sessions are now full.

If you're interested in following another course you can contact office@learnwelsh.cymru

Diolch yn fawr!