Skip to main content

This website uses cookies to make the website simpler.

Find out more about our privacy policy. Ok

Ymarfer, dysgu, mwynhau...

Siarad Cymraeg - Conwy a Môn
Confidence-building course to use your Cymraeg

Ydach chi’n gallu siarad Cymraeg ond does gynnoch chi ddim hyder i ddefnyddio’r iaith? 

Ella dach chi wedi bod i ysgol Gymraeg ond heb ddefnyddio’r iaith ers talwm?

Dach chi isio siarad Cymraeg eto?

 

Can you speak Welsh but lack confidence to use and enjoy the language?

Maybe you went to a Welsh school but haven’t used the language for some time?

Would you like to win back your Welsh?

Free sessions

Dan ni’n trefnu sesiynau am ddim - yn ardaloedd Conwy a Môn - i’ch helpu chi i godi hyder i ddefnyddio a mwynhau eich Cymraeg.

Diddordeb? Llenwch y ffurflen isod, a byddwn yn cysylltu efo chi.

 

We’re holding free sessions - in Conwy and Môn - to help you build confidence to use your Welsh.

To register your interest, complete the form below, and we’ll be in touch.

Form