Skip to main content

This website uses cookies to make the website simpler.

Find out more about our privacy policy. Ok

Welsh for Young People

16-25 years old? This is the place for you!

Information

There are all sorts of Welsh language resources and courses available free of charge for young people aged 16-25.

The choice varies from short digital resources to online self-study courses, and courses in a group with a tutor.

Select from the buttons below to see all the options!

Already learning with us?

If you're following an Entry or Foundation level Learn Welsh course already, special revision units are available for young learners.

 

Click on the pink 'Young People Revision Units' box below to see these learning resources, that are especially for 18-25 year old learners following Entry or Foundation level courses.

Register your Interest

Are you interested in learning or developing your Welsh language skills? Click on the 'Register Interest 16-25' button below to register your interest in the opportunities available. We will aim to provide new opportunities based on the information we collect, so remember to give as much details as possible for us to be able to offer the most suitable provision for you.

Learn Welsh Levels

Mae'r holl gyrsiau sydd ar gael yn datblygu sgiliau Cymraeg ar wahanol lefelau dysgu, gan amrywio o rai addas ar gyfer dechreuwyr i rai addas ar gyfer siaradwyr mwy profiadol. Dyma eglurhad byr o bob lefel:

Mynediad: Lefel dechreuwyr – mae'r lefel yma'n addas os dych chi’n newydd i’r Gymraeg, neu'n deall patrymau iaith syml, gan gynnwys amserau'r presennol, y gorffennol a'r dyfodol a geiriau ac ymadroddion pob dydd. 

Sylfaen: Os dych chi’n siarad tipyn o Gymraeg yn barod ac yn hyderus gyda amserau'r presennol, y gorffennol a'r dyfodol, dilynwch y lefel yma.  Byddwch yn trafod pynciau fel ffrindiau, teulu, gwaith a hobïau.

Canolradd: Ar y lefel yma, byddwch yn dysgu patrymau iaith newydd a bydd llawer o waith sgwrsio.  Bydd cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau gwrando, darllen ac ysgrifennu a byddwch yn dysgu llawer o eirfa newydd.

Uwch: Siarad yw’r prif beth ar y lefel yma.  Byddwch hefyd yn gwella eich sgiliau darllen, ysgrifennu a gwrando ac yn dysgu mwy am Gymru.   

Gloywi/Gwella: Mae'r lefel yma ar gyfer dysgwyr profiadol a siaradwyr Cymraeg sy eisiau magu hyder i ddefnyddio a mwynhau eu sgiliau iaith.  Bydd y cwrs yn cael ei deilwra ar gyfer anghenion y dosbarth.

Not sure of your level?

If you're not sure which level is suitable for you, 16-25 year olds have the option of using the Level Checker. This online tool will discover your level by asking a series of questions to check your Reading, Listening, Speaking and Writing skills.