This website uses cookies to make the website simpler.

Find out more about our privacy policy. Ok

Jobs

New job

The National Centre for Learning Welsh is recruiting for the post of Digital Content/Administrative Support Officer.  The ability to speak Welsh is essential for this post.

 

Swyddog Gweithredol Datblygu'r Cwricwlwm (00660)

Llawn Amser, Parhaol

Gradd 7 (£34,520 - £39,993 y flwyddyn)

 

Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.  Os hoffech sgwrs anffurfiol am y cyfle hwn, mae croeso i chi gysylltu â Dona Lewis, Cyfarwyddwr Systemau/ Dirprwy Brif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol drwy ebostio dona.lewis@dysgucymraeg.cymru

 

Dyddiad cau: 1a Rhagfyr 2017, 5yp

 

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

 

This is an advert for vacancies at the National Centre for Learning Welsh / Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.  The ability to communicate through the medium of Welsh, both written and oral, is an essential requirement.