Skip to main content

This website uses cookies to make the website simpler.

Find out more about our privacy policy. Ok

Welcome

Academi aims to provide opportunities for all Welsh language learning staff (Tutors, administrative and support staff and managers) to develop a wide range of skills and experiences.

Bydd Academi yn adnabod talent, datblygu gwybodaeth a chynyddu gallu drwy gynnig ystod o gyfleoedd hyfforddiant, mentora a datblygiad proffesiynol parhaus. Mae astudiaethau yn dangos mai’r modd mwyaf effeithiol i ddatblygu pobl yw hwyluso dysgu ac annog datblygiad personol gan ffocysu ar ddatblygu’r person, nid y sgiliau.

Y nod hefyd yw bod holl staff y sector Dysgu Cymraeg yn teimlo bod Academi yn adnodd sydd yn perthyn iddyn nhw - mae’n cynnig fframwaith i ddatblygu pob person sy’n gweithio yn y sector ac yn cynnig llwybr hyfforddi addas i bawb.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: academi@dysgucymraeg.cymru